...

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Serwis Dobrane Zakupy pod adresem https://dobranezakupy.pl/ to ogromny katalog sprawdzonych produktów przeznaczonych dla Klientów indywidualnych. Oferty zamieszczone na witrynie pochodzą od zaufanych sprzedawców takich jak AliExpress, Shopee, DHgate, Banggood.

Pamiętaj, że nie jesteśmy sprzedawcą produktów widocznych w serwisie. W odniesieniu do prezentowanych produktów umożliwiamy jedynie przejście do platformy poświęconej sprzedaży detalicznej i zakup towarów bezpośrednio od sprzedawcy.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników.

§2 Definicje

Model rozliczeń stosowany w przypadku kampanii sklepów internetowych z dużą różnorodnością produktów. CPS (cost per sale) jest akcją do wykonania przez Klienta końcowego czyli zakupu produktu od reklamodawcy.

§3 Zasady funkcjonowania Portalu

Wydawca, za pośrednictwem Sieci Programów Afiliacyjnych uczestniczy w programach partnerskich w celu promocji swojej Przestrzeni Reklamowej, która jest najmowana. Ilekroć Klient Końcowy zakupi produkt w jednym z prezentowanych serwisów, skutkuje to zawarciem transakcji określonej szczegółowo w programie partnerskim Reklamodawcy. Wydawca za dostarczanie Przestrzeni Reklamowej, która skutecznie doprowadziła do transakcji, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022r.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.